Dawn of the Dead (European Cut)
(Zombi)
Genre:Zombies
Regisseur:George A. Romero
Scenario:George A. Romero
Jaar:1978
Taal:Engels
Speeltijd:117 minuten
Cast:Ken Foree, David Emge, Gaylen Ross, Scott H. Reiniger


Dario Argento, co-producent van Dawn of the Dead, stemde ermee in om de helft van de film te gaan financieren in ruil voor de distributierechten in alle niet-Engelstalige landen. Hij monteerde de film van George A. Romero opnieuw en voegde er nieuwe filmmuziek van Goblin aan toe. Voor de doorgewinterde kenner van deze film is het is verstandig om naar Argento's versie te gaan kijken alsof het een volstrekt andere film betreft. Hij is rauwer van kleur, korter en houdt er een meedogenloos tempo op na. De synopsis van de film zal ik hier verder niet behandelen en is hier te lezen.

Uit de meeste recensies valt op te maken dat deze versie meer op aktie is gericht, en in zekere zin is dit waar. De muziek stuwt de film danig op en sommige door Argento aangebrachte filmlassen geven de gewelddadige scènes meer onverbiddellijkheid mee, al was zijn beeldmateriaal natuurlijk hetzelfde was als waar Romero mee werkte. De muziek van Goblin is in deze versie veel belangrijker gemaakt, en de opvulmuziek waar Romero zich om de Goblinthema's heen van bediende is hier volledig verdwenen. Het is verrassend hoe iets basaals als achtergrondmuziek de hele toonzetting van een film zo drastisch kan verleggen. De luchtiger momenten in de film krijgen een welhaast ironisch-nihilistische ondertoon mee als de pulserende bassynthesizer op de achtergrond meebeukt, en Romero's kolderieke sfeer in bijvoorbeeld de bibliotheekscène is hier volledig weggewist.

Argento's versie is een dikke 9 minuten korter dan Romero's theaterversie, en veel van de door Argento aangebrachte versnijdingen zijn goed merkbaar. Hij lijkt niet zoveel op te hebben met Romero's genre-overschrijdende verknochtheden en snijdt rücksichtlos alles weg dat het verhaal niet voortstuwt. Aldus jaagt Argento de film met een niets ontziende vaart op, wat de horror daarin veel onverbiddellijker maakt. Enerzijds is dit voor de genreliefhebber pur sang natuurlijk een aanbeveling, maar het doet anderzijds wel wat afbreuk aan het boeiende menselijke drama dat Romero aan diens versie van de film meegeeft.

Het is interessant dat uit Argento's door adrenaline gedreven montage ten opzichte van die van Romero opvallend veel aktie en gore is weggesneden, zoals onder meer de befaamde scène rond de helicopterzombie. De film dendert in volle vaart door van wending naar wending. Argento's neiging tot dynamische, kunstzinnige bedoelde montage werkt echter niet altijd in het voordeel van deze film. Hij heeft zich schijnbaar niet helemaal kunnen bedwingen toen hij ermee in de weer was, want iets dat heel goed werkt in een film van Argento is niet ook per definitie raak in een film van Romero. Sommige scènes worden bijna onbegrijpelijk als men de kennis van Romero's origineel niet meeneemt.

Uit de vele publicaties die over deze film zijn te lezen, valt op te maken dat men altijd uitgaat van de Romero-versie en de Argento-versie bij wijze van bijprodukt laat voor wat deze is. Dat doet, naar mijn mening, geen recht aan deze op belangrijke details van de Romero-versie afwijkende Europese editie. Dario Argento's versie heeft een aantal in het oog springende eigen kwaliteiten en verdient het om te worden gezien, juist door de doorgewinterde fan die zich al meer dan eens aan de versie van Romero tegoed heeft gedaan. Hij zal aangenaam verrast zijn.


Beoordeling: 4.0 (?)
Recensent: Kairo
Links:  IMDB  

Beoordeling bezoekers (23):

Bekijk het stemgedrag

Beoordeel deze film:


Zie ook:Dawn of the Dead (1978)
Dawn of the Dead (2004)

recensies
over horrorweb